Hur starade det

20 oktober 1908 anmälde Carl Oskar Persson att han ville driva urmakerirörelse och försälja optiska instrument i Haparanda. Det blev inledningen till en framgångsrik hantverks- och affärsrörelse, som finns kvar än idag, numera i aktiebolagsform. Känd blev C.O.Persson genom den egna tillverkningen av bland annat Tornedalssilver: Under slutskedet av andra världskriget tillverkade företaget tusentals kaffeskedar i silver som amerikanska soldater fick som avskedsgåva efter sin tjänstgöring i Europa. Uppdraget gick till ett antal svenska silversmeder eftersom Sverige stått utanför kriget och hade tillgång till de råvaror och den kunskap som krävdes för snabb leverans. En mycket speciell utmärkelse kom 1952 till företaget C.O.Persson i person av konung Gustaf VI Adolf!  Kungen, som var intresserad av silver, kom då in i affären på Eriksgatan i Haparanda för att se våra produkter. Kunnigt visade Sofia Persson, änka efter C.O. Persson, upp sortimentet och samtalade med kungen. En tid senare "anmodades" verksamheten att ansöka om att bli Kunglig Hovleverantör. Man tvekade inte och blev sålunda Kunglig Hovleverantör år 1953. Än idag har valet av silverleverantörer stor betydelse: Att investera i silver är speciellt eftersom det ofta ges bort som gåva vid dop, födelsedagar och bröllop. För tillfällen i livet som betyder mycket vill vi som silversmedja vara en kompetent och pålitlig partner.